Skip to content
Kvitnes

Hytte regler for utleie av Feriehytta

EN HVER SOM ØNSKER Å LEI FERIEHYTTA PLIKTER Å FORHOLDE SEG TIL REGLENE UNDER.

Hytten, dets innbo og uteområder skal behandles på en god og forsvarlig måte. Alle som leier Feriehytta plikter å følge retningslinjene som er nedfelt.  


Nøkler til hytta vil bli utlevert dag 1 – kl. 15.00 eller etter annen avtale.

Nøkler skal leveres inn siste dag kl. 15.00 eller etter annen avtale.

HYTTEREGLER VED SKADE

Skader eller hærverk på gods eller eiendom skal erstattes i henhold til dagens verdi. Det skal i tillegg gis beskjed om dette før leieforholdet er over. Skader som er av større art skal rapporteres til meg slik at skade kan meldes inn og takseres før erstatningskrav forelegges.

Alle skader vil bli krevd erstattet i form av skademelding og faktura, hvis det ikke oppnås enighet om erstatning på stedet.

SOLSTRØM

Hytta har et solcellepanel som er beregnet på å forsyne deg med belysning på soverom, kjøkken, bad og ved dart-skiven i stuen. Det er i tillegg installert en konverter som transformerer 12 volt strøm til 220 volt strøm. Denne er på 1000 Watt og er beregnet kun til ladding av mobiltelefoner og en DAB radio eller stereo-spiller. Den skal IKKE brukes til elektriske kjøkken apparater, det er det ikke nok watt til. Hytta har ikke DAB-radio, men det står en JVC Boomblaster med mulighet for å spille CD eller musikk fra et USB-adapter. Hvis du ønsker og benytte deg av denne må du i så fall medbringe egen musikk. Boomblasteren er ikke utbyggbar for DAB adapter.

ANDRE PLIKTER

Leietaker plikter å holde det rent og ryddig i hytta og på eiendommen i hele leieperioden. Leietaker fjerner og legger sengetøy fra brukte senger på anvist sted. Gulv, benker og bord skal være renvasket, kopper og kar skal være vasket og plassert i skap og skuffer.  Matter skal ristes. Leietaker plikter å levere inn søppel på hytte-renovasjonen, ca. 400 m ned etter veien.

Reservasjonen vil bli satt i tilgjengelig status 3 dager før leie dato hvis faktura ikke er betalt innen fristen. Du har 10-dagers betalingsfrist på faktura. De som ønsker å reservere under 10 dager før de ønsker å leie MÅ ha betalt faktura senest 3 dager før ønsket leie dato, da det tar minimum 1-2 døgn fra betaling skjer og til beløpet er synlig på konto. Nøkler vil ikke bli utlevert før beløpet er bekreftet på bank konto. Hvis du godtar disse vilkårene kan du leie Feriehytta. 

Vennlig hilsen
Hytteeier.